حالت تاریک
جمعه, 29 تیر 1403
گزارش تصویری؛

حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا

حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و چند تن از مسئولان استان ضمن بازدید از دفتر یزدرسا در جریان عملکرد این پایگاه خبری در استان قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری «یزدرسا»، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و چند تن از مسئولان استان ضمن بازدید از دفتر یزدرسا در جریان عملکرد این پایگاه خبری در استان قرار گرفتند.

در جریان این بازدید خبرنگاران یزدرسا به بیان برخی از مسائل و مطالبات مهم مردم شهر دارالعباده نیز پرداختند.

حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا
حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دفتر یزدرسا

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از