حالت تاریک
شنبه, 25 فروردین 1403
گزارش تصویری:

حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان

حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان

مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان با حضور پرشور خود حمایت خود را نسبت به مردم غزه اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری «یزدرسا»،  مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان با حضور پرشور خود حمایت خود را نسبت به مردم غزه اعلام کردند.

حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان
حضور پرشور مردم مهریز در راهپیمایی 13 آبان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از