حالت تاریک
سه‌شنبه, 15 اسفند 1402
گزارش تصویری؛

خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

امروز‌ همزمان با سراسر کشور مردم دارالعباده یزد پس از اقامه نماز جمعه با حضور در راهپیمایی ضمن محکومیت حادثه تروریستی کرمان از عاملان این جنایت اعلام انزجار کردند.

خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
خروش یزدی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از