حالت تاریک
جمعه, 29 تیر 1403
گزارش تصویری؛

یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه

یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه

روزی با میدان‌داران میوه و تره‌بار شاهدیه از قاب دوربین یزدرسا به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه خبری «یزدرسا»، روزی با میدان‌داران میوه و تره‌بار شاهدیه از قاب دوربین یزدرسا به ثبت رسید.

یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه
یک روز با میدان‌داران تره‌بار شاهدیه

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از