حالت تاریک
دوشنبه, 28 خرداد 1403
گزارش تصویری؛

نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران

نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران

صبح امروز نشست خبری محمدجواد ابوالحسینی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با موضوع تشریح پروژه‌های قابل بهره‌برداری در ایام‌الله دهه فجر در یزد برگزار شد.

نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران
نشست معاون امور عمرانی استانداری یزد با خبرنگاران

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از