حالت تاریک
سه‌شنبه, 14 آذر 1402
گزارش تصویری؛

نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران

نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران

شست پرسش و پاسخ سردار نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران با دانشجویان یزدی صبح‌ امروز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد.

به گزارش یزدرسا، نشست پرسش و پاسخ سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران با دانشجویان یزدی صبح‌ امروز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد.

نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران
نشست دانشجویان یزدی با معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از