حالت تاریک
دوشنبه, 28 خرداد 1403
گزارش تصویری؛

همایش سراسری جهاد و مقاومت

همایش سراسری جهاد و مقاومت

همایش سراسری «جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز» با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

همایش سراسری «جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز» با حضور مسئولان استانی، یادگاران دوران دفاع مقدس و جهادگران یزدی برگزار شد.

همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت
همایش سراسری جهاد و مقاومت

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از