حالت تاریک
چهارشنبه, 09 خرداد 1403
گزارش تصویری؛

تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد

تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد

کوره‌های آجرپزی در یزد بیشتر در حاشیه شهر یزد قرار دارند و کارگران در این کوره‌ها زیر آفتاب سوزان و داغی که عرق از سر و رویشان سرازیر می‌کند، خشت می‌سازند و قالب می‌زنند.

تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد
تنور داغ کوره‌های آجرپزی در دل کویر یزد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از