حالت تاریک
دوشنبه, 28 خرداد 1403
خطر بی‌عدالتی آموزشی با رشد مدارس‌غیردولتی در یزد

بررسی دلایل افزایش تعداد مدارس غیردولتی؛

خطر بی‌عدالتی آموزشی با رشد مدارس‌غیردولتی در یزد

رشد مدارس غیردولتی در یزد و مقام‌آفرینی دانش‌آموزان این مدارس در کنکور باعث شده تا تمایل خانواده‌ها به سمت تحصیل فرزندانشان در این مدارس افزایش پیدا کند و این خود می‌تواند عاملی برای بی‌عدالتی آموزشی در یزد باشد.

تحصیل ۱۲هزار دانش‌آموز تنها در مسیر یک کیلومتری

ترافیک یزد معضلی عذاب‌آور؛

تحصیل ۱۲هزار دانش‌آموز تنها در مسیر یک کیلومتری

نبود عدالت آموزشی در سطح شهر یزد باعث شده تا اقبال والدین به سوی مدرسه‌ای خاص گرایش پیدا کند و همین موضوع باعث افزایش ترافیک در سطح شهر یزد شده است.

تحقق عدالت آموزشی اولویت اصلی آموزش‌و‌پرورش استان است

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:

تحقق عدالت آموزشی اولویت اصلی آموزش‌و‌پرورش استان است

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: تلاش داریم تا با برقراری عدالت آموزشی در استان تحت نظر «عتناب» و با مدیریت خدمات آموزشی بتوانیم در توزیع امکانات آموزشی عدالت را برقرار کنیم.

تقویت مدارس دولتی چالش این روزهای خانواده‌های یزدی

عدالت آموزشی حق هر دانش‌آموز؛

تقویت مدارس دولتی چالش این روزهای خانواده‌های یزدی

اجرای عدالت آموزشی از ضروریاتی است که باید مد نظر قرار گرفته و در اجرای آن اقدامات لازم صورت گیرد؛ چرا که عدالت آموزشی حق دانش‌آموز است .

Image